je zlato vyhradené iba pre šperky? No, je tu zlatý Vark, ktorý sa kladie na indické sladké mäso. Potom sú tu artefakty tónované zlatom, ako...